Wanneer krijgt u geen geld van uw levensverzekering?

Stel u voor, u wenst een nieuwe (gevaarlijke) hobby te beoefenen. U vraagt zich af of dit wel gedekt is door uw levens- of overlijdensverzekering. En u stelt zich meteen de vraag welke andere zaken ook uitgesloten zijn. Anders gezegd: wanneer zal uw levensverzekering geen uitbetaling doen? Lees er hier meer over. [Meer]

Vermijd de valkuilen van Tax-on-web!

In 2016 dienden 1.548.680 belastingplichtigen hun aangifte langs elektronische weg in, via de toepassing Tax-on-web. Een groot gemak, maar voor sommigen is het een verlieslatende bedoening. Er zijn een paar valkuilen op Tax-on-web waardoor u best wat geld kan verliezen. Leer ze herkennen én vermijden. [Meer]

De begunstigingsclausule van een groepsverzekering

De begunstigingsclausule vormt een essentieel onderdeel van uw levensverzekerings-contract. Deze clausule bepaalt immers wie het verzekerde kapitaal zal ontvangen na uw overlijden. Het gaat dus niet om een onbelangrijke keuze. Bij een groepsverzekering is het doorgaans het reglement dat bepaalt wie de begunstigden zijn van het contract. Laten we dit samen eens bekijken. [Meer]

Werkloosheid, wat is dat eigenlijk?

Werkloosheid is een veel besproken maar soms slecht begrepen term. Wat is een werkloze? Waarom vinden sommige mensen geen werk? Waarom zijn er in sommige landen minder werklozen? Dat zijn enkele van de vragen waarop wij het antwoord zoeken in dit artikel, in de hoop een beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt. [Meer]

Samenwonen of uit elkaar gaan: wat met mijn verzekeringen?

Als u samenwoont, trouwt of uit elkaar gaat, moet u nagaan of uw verzekeringsportefeuille nog wel beantwoordt aan uw situatie. Wie weet bent u over-verzekerd, dubbel verzekerd, onderverzekerd of zelfs helemaal niet meer verzekerd! Met de juiste informatie kan u heel wat problemen vermijden op het moment dat er zich een schadegeval voordoet én kan u bovendien heel wat geld uitsparen. Hier vindt u een overzicht. [Meer]

Beleggingsfondsen: via een verzekering of een bank?

Na rijp beraad hebt u beslist een deel van uw spaargeld in fondsen te beleggen. Maar wat is dat precies, een fonds? Wat is het verschil tussen een bankfonds en een tak 23 (een verzekering die in een fonds belegt)? Hoe betaalt u zo weinig mogelijk belastingen? Op al deze vragen willen we u in dit artikel een antwoord geven. [Meer]
ERGO blog gebruikt cookies
Lees meer Ik accepteer