Onze gratis vraag- en antwoordsessie gemist over de belastingaangifte?Op 14 juni volgden een groot aantal van onze lezers live de gratis videosessie van onze experten over de belastingaangifte. Saskia Vinck en Pieter Debbaut hebben toen vragen beantwoord, een kort overzicht gegeven van de belangrijke wijzigingen dit jaar en de evolutie die volgend jaar verwacht kan worden. Bekijk hier de video’s van hun vraag- en antwoordsessie, ingedeeld per thema.


In de intro werden de diverse thema’s aangehaald die tijdens de fiscale chat zouden worden besproken. Deze omvatten o.a. vak 9, hypotheken, de 6de staatshervorming en regionalisering, en natuurlijk ook de nieuwe leningen. 

 

In heel wat belastingvakken en –codes zijn er wijzigingen, zoals bijvoorbeeld in die van woningfiscaliteit. Er waren ook vragen over de  stimulering van de horeca, de aankoop van aandelen van startende ondernemingen, en de Kaymantaks. In deze tweede video overlopen onze fiscalisten de voornaamste wijzigingen in de aangifte. 

 

Marie had een vraag omtrent de fiscale aangifte van haar woning, meer specifiek onder welke code ze de aflossing van het kapitaal en haar interesten diende aan te geven op de belastingsaangifte.

 

Jessica had een vraag rond de verplaatsingsvergoeding die ze ontvangt van haar werknemer. Wordt deze fiscaal vrijgesteld, en zo ja wordt het volledige bedrag vrijgesteld als ze met de auto naar het station rijdt om daar de trein te nemen? Op het einde van de video wordt ook nog de complexiteit van deze vrijstelling in Tax-on-Web besproken. 


Kurt heeft een kind met zijn ex-echtgenote en vroeg zich af hoe hij het co-ouderschap fiscaal kan regelen. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen wie de fiscale vermindering geniet en wie het kind effectief ten laste heeft? 

 

Een eerder filosofische vraag werd ook gesteld: wat is de toekomst van de fiscaliteit? Hier was Pieter Debbaut zeer duidelijk over: gezien de recente maatregelen genomen werden op fiscaal vlak kunnen we verwachten dat de belastingsaangifte volgend jaar weer wat complexer zal worden. Dit o.a. voor mensen die dit jaar een huis aankochten in Wallonië. 

 

O.a. in de horeca zijn het aantal fiscale en sociale wijzigingen aangaande bezoldigingen een waar kluwen geworden. Toch zouden ze als doel hebben om deze uitgaven voor de horecahouder wat goedkoper te maken. Onze fiscalist overliep de verschillende mogelijkheden om iemand te bezoldigen en besprak de nieuwigheden omtrent overuren en de overwerktoeslag.

 

Jan stelde een tweeledige vraag: hoe zit het met de fiscaliteit omtrent bedrijfswagen, en wat met een tweede woning? Na een kort antwoord over de fiscaliteit van de bedrijfswagen en de mogelijke evolutie hiervan, besprak onze fiscalist de eigenaardigheden van de fiscaliteit van de tweede woning. Dit is immers een federale materie, terwijl de eerste woning gewestelijk wordt geregeld.

 

Jessica had ook nog een vraag aangaande de aangifte van achterstallige onderhoudsgelden. Moet ze deze, aangezien ze deze ook laattijdig ontvangen heeft, ook aangeven? Onze fiscalist reikte niet alleen een antwoord maar ook een oplossing aan: contact opnemen met DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen). 


Hans vroeg zich af of het interessant was om een startende onderneming geld te lenen, en zo ja wat hier de fiscale gevolgen van zijn. Pieter Debbaut beschreef de aanpassingen die hieromtrent van toepassing zijn in vak 14 van de belastingsaangifte. 

 

Gert heeft in zijn woning een praktijkruimte en vroeg zich af hoe hij dit fiscaal moest aangeven. Onze fiscalist besprak hoe zijn praktijkruimte in principe een federale bevoegdheid is, waar zijn privéruimte nu een gewestelijke materie is. Dit zorgt voor de nodige complexiteit in de aangifte hiervan. Als laatste raadden onze fiscalisten aan een expert aan te spreken om fouten in de aangifte te vermijden.

 

Els is een moeder met kinderen die overdag in een kinderopvang verblijven. Kan ze hier ook een belastingsvermindering voor genieten? Het antwoord van onze fiscalist op deze vraag was ‘ja’, maar er zijn twee verschillende manieren om dit aan te pakken. Beide manieren worden in dit fragment kort toegelicht.

 

Vindt u de onderwerpen uit onze video’s interessant? Aarzel dan niet om ook deze artikels te lezen: ‘De aangifte in de personenbelasting voor u ontleed, ‘Vermijd de valkuilen van Tax-on-weben ‘Dienstencheques: wat verandert er voor u in 2016?' .

 

Succes met uw aangifte dit jaar!

 

 

Commentaar is gesloten
ERGO blog gebruikt cookies
Lees meer Ik accepteer